Zmiany w przepisach VAT – informacje

Szanowni Państwo

 • Od 1 października 2020 r. ustawodawca wprowadza zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) zmieniając zasady obowiązku sprawozdawczego podatku VAT, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny w formie JPK_V7M
 • JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).
 • JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7).
 • Plik JPK_V7M przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie. Plik ten będzie zwierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia podatku VAT.
  Każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane przez kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.
 • Ustawodawca nałożył na podatników podatku VAT dodatkowy obowiązek oznaczania dokumentów:
  • oznaczenia grupy towarów i usług GTU,
  • wybranych transakcji sprzedaży i zakupów
  • oznaczenia tych transakcji kodem w pliku JPK, który będzie przesyłany do Krajowej Administracji Skarbowej.
 • W związku z powyższym proszę o:
 • określenie, które z sprzedawanych przez Państwa towarów bądź usług są wymienione w tabeli GTU,
 • naniesienie oznaczenia GTU na wystawianych przez sprzedawcę fakturach,
 • przy wystawianiu dokumenty sprzedaży na bieżąco nadawać im odpowiedni symbol procedury,
 • zapoznanie się z załącznikami nr 1,2,3 – są to tabele sporządzone przeze mnie dla Państwa,
  jako kompendium wiedzy.
 • Pozostałe wymagania wynikające ze zmian w przepisach zostaną wprowadzone przez Biuro Rachunkowe.
 • Przesyłam również broszurę informacyjną MF, JPK VAT z deklaracją, w której znajdziecie Państwo m.in. podstawę prawną dotyczącą wprowadzonych zmian.
 • W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Leave a comment